Iako se kod ovog poremećaja naglasak stavlja na logopedsku terapiju koja je usmjerena na prepoznavanje raznih zvukova, njihovog izvora i smjera odakle dolaze, poboljšanje fonemske diskriminacije, širenje vokabulara, jačanje percepcije ritma i intonacije govora, poboljšanje jezičnih sposobnosti itd., no roditelji i nastavnici također mogu pomoći u suočavanju s poremećajem. Pošto se djeca s PSP-om brže umaraju prilikom dužih ili kompleksnijih slušnih aktivnosti krajem dana doći će do slabljenja koncentracije pa može doći do pojave stresa i / ili frustracija prilikom pisanja domaćih zadaća.

  • Okolina

Tijekom rada s djetetom roditelji moraju prilagoditi radnu okolinu te način komunikacija. U početku stvorite tihu i ugodnu atmosferu za učenje. Ako je moguće zatvorite prozore ili druge izvore koji mogu stvarati pozadinsku buku.Obavezno ugasite TV ili radio kako bi dijete primalo slušne informacije iz samo jednog izvora.

U školi bi dijete trebalo sjediti u prvoj klupi kako bi se smanjio prostor između učenika i nastavnika što može poboljšati razumijevanje. Akustika učionica se može poboljšati da se zatvore prozori i vrata, dodaju zavjese na prozore što također poboljšava „slušanje“. Ponekad se koriste i posebni FM uređaji koji se odabiru u dogovoru sa stručnjakom.

  • Učenje

Zadaću radite u manjim dijelovima po 10 minuta kako bi dijete imalo vremena za odmor. Zbog bržeg zamaranja nemojte očekivati od djeteta da mirno sjedi 60 minuta i koncentrirano uči.

  • Komunikacija

U komunikaciji s djetetom omogućite da dijete prima informacije i vizualnim te taktilnim putem. Puno lakše će razumijeti složene informacije ako mu se roditelj ili nastavnik okrene licem pa može čitati s usana ili ga npr. potapšaju po ramenu kao znak upozorenja. Također treba imati na umu sporije primanje slušnih informacija pa brzinu komunikacije treba prilagoditi teškoći, odnosno malo usporiti brzinu govora. Za vrijeme davanja uputa treba stati bliže djetetu te često provjeravati je li razumijelo upute. Ukoliko nije, treba ih prilagoditi tako da rečenicu koja sadrži više informacija razlomimo u više manjih (npr. Otvori stranicu 55. u udžbeniku iz hrvatskog i pročitaj 3 odlomak.– Uzmi udžbenik iz hrvatskog. Pronađi stranicu 55. Pročitaj 3 odlomak.)

U školi nastavnik može povremeno uz verbalne upute dati i pismene te na taj način olakšati razumijevanje. Povremeno se dijete može pozvati po imenu kako bi se provjerilo ima li usmjerenu pažnju na zadatke.

  • Igre

U slobodno vrijeme, mogu se organizirati igre ili aktivnosti koje neposredno pomažu djeci s poremećajem slušnog procesiranja. Ako dijete voli priče, pustite mu priču na CD i nakon što je odluša, razgovarajte o njoj. Na taj način može se provjeriti koliko je dijete upamtilo informacija koje je dobilo auditivnim putem. S djecom školske dobi može se igrati popularna igra riječi Scrabble. Ova igra vježba poznavanje riječi i kombinatoriku te pomoću nje djeca mogu i obogaćivati riječnik. Za malo aktivnije može se koristiti igra Twister pomoću koje će dijete naučiti boje, orjentaciju na tijelu (desno- lijevo) te će uvježbavati slušanje složenijih uputa (npr. Stavi desnu ruku na zeleni krug.).