Međunarodni tjedan gluhih i nagluhih osoba 2022.- važnost znakovnog jezika u habilitaciji

Posljednjeg tjedna u rujnu svake se godine obilježava Međunarodni tjedan gluhih i nagluhih osoba, na spomen prvog kongresa Svjetske federacije Gluhih održanog u Rimu 1958. godine. Diljem svijeta pripadnici kulture Gluhih, stručnjaci i udruge uključene u rad s gluhim i nagluhim osobama posebno taj tjedan šire svjesnost o važnosti kulture Gluhih te znakovnog jezika kao…

Disleksija- što je to? Međunarodni tjedan disleksije (4. listopada- 10. listopada 2021)

”Čitanje je magični ključ koji otključava vrata čudesnih priča i poruka.” Ovog tjedna, u cijelom svijetu, obilježava se Međunarodni tjedan disleksije, stoga ćemo iskoristiti priliku da pojasnimo termin koji često čujemo, posebno u školskom okruženju. Također ćemo istaknuti zašto ga je dobro imati na umu i u predškolskom periodu.  Disleksija- što je to? Disleksija je …

Igre u parku

Tijekom šetnje do parka možete raditi na govorno-jezičnim vještinama koje vaše dijete treba unaprijediti. Npr., ako dijete uvježbava glas L, igrajte igru u kojoj je cilj da pronađete što više riječi u okolini koje sadrže glas L (u početku, sredini ili a kraju) riječi. Pretvorite igru u natjecanje kako bi potakli dijete da aktivno i…

Kako pomoći djetetu s poremećajem slušnog procesiranja?

Iako se kod ovog poremećaja naglasak stavlja na logopedsku terapiju koja je usmjerena na prepoznavanje raznih zvukova, njihovog izvora i smjera odakle dolaze, poboljšanje fonemske diskriminacije, širenje vokabulara, jačanje percepcije ritma i intonacije govora, poboljšanje jezičnih sposobnosti itd., no roditelji i nastavnici također mogu pomoći u suočavanju s poremećajem. Pošto se djeca s PSP-om brže…

Relax kids radionice

Relax Kids program pomaže djeci da lakše savladaju uznemirenost, stres i bijes, a istovremeno povećaju samopoštovanje i samopouzdanje. Na taj način utječe na razvijanje djece u smirene i samopuzdane osobe. Program je 2001. godine osnovala Marneta Viegas 2001. godine u Velikoj Britaniji, a danas se primjenjuje diljem cijelog svijeta. Namijenjen je djeci od 3 do…