Logopedska dijagnostika

 

Logopedska terapija ili savjetovanje kod:

 • kašnjenja u jezično – govornom razvoju
 • komunikacijskih poremećaja
 • jezičnih teškoća
 • poremećaja slušnog procesiranja
 • teškoća u izgovoru glasova
 • teškoća u čitanju i pisanju
 • teškoća u učenju
 • poremećaja tečnosti govora (mucanje i brzopletost)
 • motoričkih govornih poremećaja (dječja govorna apraksija, dizartrija)
 • poremećaja glasa
 • oštećenja sluha
 • afazija

 

Program ŠKOLICA

Ovaj program je namijenjen djeci u godi prije polaska u školu. Cilj programa je razvijanje predčitalačkih i predmatematičkih vještina te razvoj grafomotorike. Program traje 20 školskih sati i odvija se u malim skupinama.

 

LSVT program

U mogućnosti smo pružiti jednu od napoznatijih svjetskih terapija za poremećaj glasa kod osoba s Parkinsonovom bolesti. Program se odvija kroz 16 terapija u razdoblju od 4 tjedna. Terapija se, osim individualnog rada s logopedom, u značajnom dijelu sastoji i od samostalnih vježbi koje klijenti odrađuju kod kuće. Za klijente koji nisu u mogućnosti svaki dan posjećivati logopeda terapija se može organizirati putem SKYPE-a.

Između ostalog, u radu se koristimo digitalnim logopedskim setom i FORBRAIN slušalicama.