Logopedski centar Logoart

Trg F. Tuđmana 8

Zaprešić

Zaprešić, 25.5.2018.

Na temelju Opće Uredbe (EU) o zaštiti osobnih podataka 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016., Zakona o primjeni Uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 42/18) direktorica Ana Bonetti donosi:

PROCEDURU

prikupljanja i obrade osobnih podataka

Članak 1.

Logopedski centar Logoart kao voditelj obrade osobnih podataka prikuplja i obrađuje osobne podatke ispitanika :

  1. osobni podaci radnika, drugih osoba prisutnih na radu i članova njihovog zajedničkog kućanstva,
  2. osobni podaci korisnika usluga Logoarta,
  3. osobni podaci roditelja/skrbnika djece korisnika usluga Logoarta i članova njihovog zajedničkog kućanstva,
  4. osobnih podaci o zdravstvenom stanju djece korisnika usluga Logoarta, roditelja/skrbnika i članova njihovog zajedničkog kućanstva.

Članak 2.

Svaka obrada osobnih podataka koja se temelji na privoli/suglasnosti ispitanika, provodi se temeljem načela zakonitosti, poštenja i transparentnosti, načela ograničenja svrhe, smanjenja količine podataka, točnosti, ograničenja pohrane, cjelovitosti i povjerljivosti i pouzdanosti.

Prilikom obrade podataka svaki ispitanik mora biti  upoznat s pravom na  pristup informacijama vezanim uz postupak obrade osobnih podataka, mogućnošću traženja ispravka netočnih osobnih podataka,  mogućnošću dopune nepotpunih osobnih podataka,  pravom na prenosivost podataka kao i pravom na brisanje, pravom na povlačenje privole/suglasnosti, pravom na prigovor voditelju obrade i nadzornom tijelu, te s podacima o službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Članak 3.

Osobe zadužene za obradu osobnih podataka dužne su primjenjivati u svom radu informatičku zaštitu (zaštita od neovlaštenog pristupa-lozinkom) i tehničku zaštitu (svi osobni podaci moraju biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa-zaključavanjem prostorija, ormara i sefova).

Članak 4.

Direktor tvrtke prikuplja sljedeće podatke:

  1. osobni podaci radnika, drugih osoba prisutnih na radu i članova njihovog zajedničkog kućanstva.

Stručni suradnici prikupljaju sljedeće podatke:

  1. osobni podaci korisnika usluga Logoarta,
  2. osobni podaci roditelja/skrbnika djece korisnika usluga Logoarta i članova njihovog zajedničkog kućanstva,
  3. osobnih podaci o zdravstvenom stanju djece korisnika usluga Logoarta, roditelja/skrbnika i članova njihovog zajedničkog kućanstva.

Članak 5.

Navedeni djelatnici u obvezi su čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima imaju pravo i ovlast pristupa, a koji se nalaze u evidencijama aktivnosti obrade koje vodi/ima pristup Logopedski centar Logoart, Trg F. Tuđmana 8, Zaprešić te iste osobne podatke koriste isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.

Također su u obvezi da osobne podatke kojima imaju pravo pristupa neće dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama te su u obvezi čuvanja povjerljivosti istih osobnih podataka i nakon prestanka prava pristupa osobnim podacima ili prestanka radnog odnosa.

Povreda propisane procedure predstavlja materijalnu odgovornost i povredu radne obveze.

Članak 6.

Ova procedura stupa na snagu 25.5.2018. i objavljuje se na mrežnoj stranici Logopedskog centra Logoart.