• Nakon inicijalne dijagnostike, s klijentom ili s roditeljem (ukoliko se radi o malodobnoj osobi) dogovara se terapijska dinamika koja je uvijek individualna. Ukoliko za to postoji potreba korisnike se upućuje na dodatne specijalističke preglede (npr. psiholog, neuropedijatar, audiolog i sl.).
  • Eventualni opravdani nedolazak na dogovoreni termin potrebno je odjaviti najmanje 6 sati prije kako bismo i mi mogli učinkovito organizirati naše poslovanje i pružiti priliku i onima koji na tremin čekaju. Ukoliko se radi o korisnicima koji su uključeni u kontinuirano terapiju uvažavamo mogućnost odgode termina neposredni prije dolaska dva puta tijekom kalendarske godine. Svaku sljedeću odgodu na dan dogovorenog termina naplaćuje u 50% iznosu od predviđene cijene planirane terapije. Ukoliko na dogovoreni termin ne dođete niti ga unaprijed otkažete zadržavamo pravo naplate istog u 100% iznosu kao da je održan.
  • Ukoliko se dogodi da s dogovorenog termina izostanete tri puta uzastopno, a da nas o tome niste unaprijed izvijestili, zadržavamo pravo uskraćivanja daljnjih termina.
  • Ukoliko klijent ne dođe na vrijeme na dogovoreni termin, zadržavamo pravo neprodužavanja termina radi unaprijed utvrđenog rasporeda.
  • Po završetku terapije daju se kratke informacije o protekloj terapiji.
  • Plaćanje usluga se provodi ili nakon svakog sata ili mjesečno, najkasnije sa zadnjim danom u tekućem mjesecu.
  • Korisnik usluge ima pravo dobiti nalaz i mišljenje 1x godišnje bez plaćanja istog. Svaki sljedeći nalaz unutar iste kalendarske godine se naplaćuje prema važećem cjeniku usluga. Potrebu za nalazom treba najaviti nekoliko dana unaprijed.

Unaprijed zahvaljujemo na ukazanom povjerenju i prihvaćanju općih uvjeta poslovanja.