Logoart

Logopedski centar LOGOART (ranije Logopedski kabinet Logoart) prvi je privatni logopedski kabinet u gradu Zaprešiću. LOGOART od 2006. godine pomaže djeci predškolske i školske dobi te njihovim obiteljima, kao i odraslim osobama, pružajući usluge logopedske dijagnostike, individualne i grupne terapije, patronaže i savjetovanja. U navedenim aktivnostima Centar surađuje sa stručnjacima drugih profila poput psihologa (Centar za terapiju igrom – CETI), otorinolaringologa i edukacijskog-rehabilitatora.

Djelatnici LOGOART-a posebnu pažnju posvećuju individualnim potrebama svojih korisnika, cjelovitosti stručnih usluga, kao i savjetovanju njihovih obitelji o načinima poticanja ili rehabilitacije komunikacijskih, slušnih i jezično-govornih vještina te (pred)vještina čitanja i pisanja.

logopedski centar zaprešić